Kategorier     Topprankad
 

 peticare® Hundvård, Kattvård och Hästvård


peticare® djurvård är ett nytt, högteknologiskt vårdsystem för hundar, katter och hästar.  Alla aktiva ingredienser i peticare® djurvårdsprodukter inlagras teknologiskt i en liten, porös och homogen struktur (matrix). Detta innebär att aktiva ingredienser inlagras i andra aktiva ingredienser (hjälpämnenr), och att det därmed är möjligt att kombinera helt skilda egenskaper. Med hjälp av dessa inlagrade ämnen skapas det nya PRS peticare-release-system.

Med hjälp av det speciella PRS peticare-release-systemet (ständig och jämn frigörelse) frisläpps de aktiva ingredienserna långsamt och jämnt. De aktiva ingredienserna avges til eksemet (sommareksemet) med hjälp av långtidseffekten (depå- och retardpreparatet) över en längre tidsperiod. Denna innovativa teknologi gör peticares® djurvård enastående effektivt.

 

peticare® djurvård med PRS Peticare-Release-System:


Alla peticare® djurvårdsprodukter är innovativa depå- och retardpreparat. Långtidsdepån uppstår pga. en specifik molekylär tillverkningsmetod, som möjliggör att de aktiva ingredienser och  hjälpämnen binds in i matrixen. I denna matrix är de de aktiva ingredienserna bundna i upp till 24 timar. Övriga indbundna, aktiva ingredienser tillser att matrixen eroderer långsamt och jämnt och upplöses inom ca. 24 timmar, så att de aktiva ingredienserna frisläppsöver jämnt hela tidsperioden.

Denna nedbrytning (fördröjd frisättning) av de aktiva ingredienserna innebär att peticare-produkterna är långt mer effektiva än jämförbara vårdprodukter.

Den nyutvecklade djurvårdsserien peticare® fås till emepel till följande användningr.

peticare® djurvård til hästar och föl:

•  eksemvård, sommareksem hos hästar
•  skyddar mot knott och svidknott
•  klåda, svamp och kvalster hos hästar
•  mugg och eksem i karleden (obs!)
•  strålröta och svamp i hoven
•  hovvård, hovtillväxt och regenering av hoven
•  pälsvård, pälstillväxt och pälsglans
•  långhårsvård för man och svans
•  skydd mot insekter,flugor och fästingar
•  lädervård för sadlar,huvudlag och selar
•  ytdesinfektion (klåda, svamp, kvalster) 
 

peticare® djurvård till hundar, valpar, katter och smådjur:

•  eksemvård, inflammationer (bara fläckar)
•  klåda, svamp, kvalster
•  pälsvård, pälstillväxt  och pälsglans
•  tassvård (inflammation, skydd)
•  skyddar mot knott och svidknott
•  skyddar mot insekter och flugor
•  ytdesinfektion (klåda, svamp, kvalster)


 
peticare® djurvårds - sortimentet
 

Vårdprodukter med den nya PRS-teknologi för vård av hästar och hundar fås i ett brett spektrum av indsats- och vårdområden.  peticare® produkter fås i detajlhandeln och hos utvalda veterinärer till följande specialområden:

•  eksemvård, inflammationer (bara fläckar)
=> underlättar läkningen av sommareksem

•  Skyddar mot angrepp från knott och svidknott
=> forhindrar angrepp, stoppar sommareksem

•  klåda, svamp och kvalster
=> hjälper vid klåda, svamp och kvalster

•  mugg och eksem i karlederna hos häst
=> löser upp mugg och skyddar mot nya angrepp

•  stråröta och svamp i hoven
=> ved strålröta och svamp i hovarna

•  hovvård, hovtillväxt, regenerering av hov
=> vårdar hoven kontinuerligt

•  pälsvård, pälstillväxt och pälsglans
=> främjar tillväxt och ger silkeslyster

•  Vård av långt hår i man och svans
=> forhindrar tovor och ger glans

•  skyddar mot insekter, flugor, fästingar
=> skrämmer bort flygande insekter och fästingar

•  lädervård till sadlar, huvudlag ocgh selar
=> vårdar och skyddar värdefullt läder

•  ytdesinfektion (klåda, svamp, kvalster)
=> dödar og eliminerar svamp, sporer, mikroorganismer

Vi besvarar gärna alla dina frågor kring häst- och hundvård med de nya djurvårdsprodukterna från peticare®

© copyright
peticare® af NANOtrends International SA